Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Pomoc psychologiczna   »

Od marca 2009 roku Mieszkańcy mogą korzystać z pomocy psychologicznej na terenie Ośrodka.

Podopieczni mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej, jak również z psychoterapii psychoanalitycznej.

Psychoterapia psychoanalityczna polega na analizowaniu siebie korzystając ze swobodnych skojarzeń (wszystkiego co przychodzi do głowy), analizy snów, myśli, fantazji, wspomnień, zachowań. Jest to rozmowa, która wymaga aktywnego uczestnictwa o – klienta i terapeuty. Proces terapeutyczny trwa przez określony czas, sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, z określoną częstotliwością.

Celem psychoterapii psychoanalitycznej jest zmiana struktur psychicznych. Istnieją one od wielu lat i są wciąż przez nas stosowane, mimo że to one przyczyniły się do naszych trudności. Krótkotrwała praca z tymi utrwalonymi schematami nie jest efektywna. Pomóc mogą częste sesje, które mogą zmienić tendencję do utrzymywania negatywnych wzorów odbierania siebie i innych.

W czasie terapii tworzy się relacja między terapeutą a klientem, która umożliwia przepracowanie (często poprzez odtwarzanie) znaczących relacji z przeszłości. Przeważnie to, co zdarza się w teraźniejszości pozostaje pod wpływem zdarzeń z przeszłości. Zachowujemy się i reagujemy tak, jak kiedyś w przeszłości wobec ważnych dla nas osób. W pewien sposób mylimy czas przeszły z teraźniejszym. Powtarzamy stare błędy i nieświadomie prowokujemy przykre dla nas zdarzenia.

Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć jego świat wewnętrzny oraz związki między tym, co dzieje się w życiu psychicznym a życiem bieżącym. Dzięki temu lepiej można radzić sobie zarówno z tym, co dzieje się w psychice jak i z rzeczywistością.

Decyzji o poddaniu się psychoterapii psychoanalitycznej, często towarzyszy niepokój. Z jednej strony chcemy i potrzebujemy zmiany, ale z drugiej strony, często czujemy niechęć przed zmianą, która w dużej mierze jest nieświadoma. Wynika ona z lęku przed nieznanym i zmierza do utrzymania obecnego stanu rzeczy. Psychoterapeuta może zaoferować wsparcie tej części osobowości, która pragnie zmiany i rozwoju oraz stawia czoło konfliktom i bólowi, które pojawią się w przebiegu sesji.

Psychoterapia jest niewątpliwie wyzwaniem, jednak warto je podjąć , by inaczej spojrzeć na swoje życie.

Dla kogo psychoterapia?

Psychoterapia może pomóc osobom, które cierpią z różnych powodów:

· mogą odczuwać niepokój albo silny stres,

· mogą być przygnębieni, smutni, samotni,

· mogą być wściekli i niezadowoleni,

· mogą źle sypiać, nie mieć apetytu, czy odczuwać dolegliwości, których nie potrafi wyleczyć lekarz np. bóle głowy czy brzucha,

· mogą mieć trudności w kontaktach z ludźmi.

Takie spotkanie może być pomocne również osobom, które chciałby lepiej poznać i zrozumieć siebie lub które same nie są zadowolone z własnego życia.

Rozmowa z psychologiem wymaga wcześniejszego umówienia terminu spotkania