Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Arka Jezusa   »

Ludzie posiadają potrzebę zwracania się do Boga, jest to wpisane w nasze życie. Wsparcie duchowe jest niezbędne do rozwoju osobistego, do pracy nad sobą i do współpracy z innymi. W Ośrodku istnieje możliwość takiego rozwoju albowiem działa grupa pod nazwą „Arka Jezusa”, która regularnie uczestniczy w spotkaniach modlitewnych.

Grupa ta powstała z inicjatywy mieszkańców Ośrodka przy dużym wsparciu ludzi ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, która działa przy parafii św. Józefa w Szczepankowie.

Jednym z uczestników tej grupy i współzałożycielem jest Marian Okupniczak, oto co powiedział o grupie:

Grupa nosi imię „Arka Jezusa”. Takie imię wybraliśmy wspólnie droga głosowania i ma ono przypominać, że chce-my przez życie ‘płynąć’ z Jezusem. Każde nasze spotkanie czwartkowe to spotkanie z Jezusem, któremu powierzamy nasze prob-lemy, modlimy się za wszystkich miesz-kańców, pracowników i sponsorów Ośrodka. Doświadczamy, że nasze spojrzenie na życie zmienia się, trudy i słabości z którymi przychodzi nam się zmierzyć na co dzień jest łatwiej pokonać. W czasie spotkania czytamy fragment z Pisma Św. i zastanawiamy się, co przez swoje Słowo mówi dzisiaj do mnie Bóg. Na spotkaniach mamy krótką kate-chezę, którą przygotowuję, jest to okazja by poszerzyć swoją wiedzę religijną. Często mówimy o naszych trudnościach i radoś-ciach. Uczestniczę w spotkaniach od po-czątku. Z perspektywy minionych 10 lat widzę, jak wiele one mi dały i wciąż czegoś uczą. Miałem możliwość poznania tu tak wielu ludzi, modlić się razem, dzielić swoją wiarą i korzystać z doświadczeń innych. Miałem możność uczestniczyć w grupowych pielgrzymkach do Częstochowy, Lichenia i Rokitna. Dziś dziękuję Panu Bogu za Ośrodek w którym tak wielu znajduje dach nad głową, dziękuję za każdą osobę, którą spotkałem w „Arce Jezusa” i modlę się, by każdy z Mieszkańców doświadczył Bożej miłości, a cały Ośrodek stał się królestwem Jezusa