Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Terapia Zajęciowa   »

Czym jest Terapia Zajęciowa?

 

Pojęciem tym określa się najczęściej pewne określone czynności, o charakterze zajęć fizyczych lub umysłowych prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej, psychicznej i duchowej. Celem terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych pacjentów jest zawsze określony. Terapia zajęciowa z punktu widzenia potrzeb podopiecznego może spełniać następujące zadania:

 • Usprawniać fizycznie
 • Usprawniać psychicznie
 • Rozwijać duchowo
 • Dać wytyczne co do wyboru zawodu/przezawodowienie
 • Odkrywać talenty
 • Uczyć nowych form wyrażania własnej myśli, słowa, wartości.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu od roku 1998. Pod nazwą “Warsztaty terapii zajęciowej” zaczęły odbywać się regularnie spotkania prowadzone przez dyplomowaną instruktorokę terapii zajęciowej Annę Michalik.

Formy terapii uwzględniają uwarunkowania zdrowotne, zainteresowania i umiejętności podopiecznego. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Ośrodku są dostosowane do stanu zdrowia mieszkańców, stopnia schorzenia, wieku, zainteresowań, umiejętności, wykształcenia.

Po zapoznaniu się z sytuacją klienta, terapeuta opracowuje ramowy program terapii.

W całym procesie Terapii Zajęciowej staramy się zadbać o to, aby nasz odpopieczny zdobył świadomość swojej przydatności, przynależności i wartości. Istotą terapii w naszaj placówce jest samodzielna próba rozwiązywania przez podopiecznego swoich problemów, oceniania swoich przedsięwzięć, zaangażowania i walki ze swoim nałogiem.

Celem jej jest umożliwienie miekszkańcom rozwoju swoich zainteresowań  Prowadzone zajęcia polegają na uczestnictwie w poszczególnych formach plastyczno – manualnych, kulturalno – oświatowych, dyskusjach i pogadankach na ich temat. Jak zauważa prowadząca

- Zajęcia plastyczne posiadają bardzo ogromne walory, gdyż pozwalają rozwinąć różne zainteresowania, dostarczają przeżyć emocjonalnych i estetyczrnych oraz zmuszają do myślenia odwracając uwagę od złych wspomnień

Grupa bierze udział w różnych formach plastycznych takich jak

 

 • Zajęcia papierem -wykonywanie kart świątecznych, okolicznościowych ramek, wykonywanie techniki kolażu, rekwizytów dekoracyjnych
 • Zajęcia z ceramiką, szkłem płótnem ręcznie malowane talerze, kubki ceramiczne, szklane oraz motywy płócienne
 • Zajęcia z gipsem i gliną kompozycje wg projektu, wypalane w piecu
 • Malarstwo obrazy malowane farbami akrylowymi, temperą, olejnymi zarówno za płótnie jak i na desce
 • Wykonywanie ozdób z suszu roślinnego dekoracje ścienne, do wystroju wnętrz, do wazonów, stroiki świąteczne oraz okazjonalne

Wybrane, dotychczasowe osiągnięcia:

 

1. Prezentacja prac artystycznych mieszkańców Ośrodka:

 • w  Urzędzie  Miasta Poznania XII/2003r
 • w  Policealnej Szkole Pracowników Socjalnych w Poznaniu III/2004r
 • w Domu Kultury  Dąbrówka  XII/2004r
 • aukcja oraz  wystawa prac w Gimnazjum poznańskim I/2004r

2. Zaprojektowanie oraz realizacja kart świątecznych dla  Wojewody Wielkopolskiego, Firmy  reklamowej Peppermint, Telewizji TVN24,  Ministerstwa Pracy i  Polityki  Społecznej w  Warszawie.
3. Wernisaż oraz wystawa prac:

 • Ryszarda Wałeckiego pt.: Życie ma tyle kolorów, ile potrafisz w nim dostrzec  w  Galerii   Dom Trzeźwości  II/2004r
 • Władysława Knoskiego, Leszka Furmanka, Jerzego Pietrzykowskiego oraz Tomasza Brzozowskiego pt.: Efekt Pigmaliona  w Galerii   Dom Trzeźwości   VIII/2006r