Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Oferta pracy: magazynier-pracz

« powrót

17.03.2014r.

POZNAŃ 2014.03.17

 

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań ogłasza nabór na stanowisko magazynier-pracz

Stanowisko: magazynier – pracz, wymiar 1 etat

Rodzaj umowy :umowa o pracę

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie bezpośredniej obsługi magazynów:

a)      artykułów spożywczych,

b)      środków higieny osobistej i dezynfekcyjnych do utrzymania czystości budynku

c)      odzieżowych,

d)      artykułów biurowych

e)      materiałów instalacyjnych i elektrycznych,

f)       innych (np. meble itp.)

 1. Przechowywanie powierzonego towaru zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania (zasady sanitarne, higieniczne, terminy ważności, sprawność sprzętu, narzędzi).
 2. Prowadzenie obsługi pralni

a)      dbanie o stan techniczny sprzętu pralniczego,

b)      używanie sprzętu pralniczego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa p/pożarowego i BHP.

 1. Pranie, prasowanie i wymiana:

a)      bielizny pościelowej wg. wszystkim mieszkańcom ODB,

b)      odzieży ochronnej osobom funkcyjnym Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 (kuchnia, przyjęcia lub innym uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym),

c)      bielizny osobistej, pościelowej i odzieży osobom zniedołężniałym, którzy są niezdolni do samodzielnego prania,

d)      odzieży po zlikwidowanym depozycie.

 1. Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach magazynowych i pralni.
 2. Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych i pralni.
 3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zarządzeniem określającym zasadę obiegu dokumentów w Ośrodku dla Bezdomnych nr1 w Poznaniu.
 4. Współpraca z mieszkańcami pełniącymi następujące funkcje: kucharz, osoby pracujące przy przyjęciach, członkami Rady Mieszkańców i innymi wyznaczonymi przez pracowników ODB.
 5. Współpraca z pracownikami socjalnymi, opiekunami, terapeutami, kierowcą w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.
 6. Przygotowanie sprawozdań z działalności (kwartalnych ,półrocznych i rocznych)
 7. Wymagania obowiązkowe

a)      Znajomość zasad prowadzeni gospodarki magazynowej oraz przepisów sanitarnych obowiązujących przy obsłudze pralni.

b)      Wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

 1. Wymagania pożądane

a)      doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera

b)      samodzielność, operatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, obiektywizm

c)      szkolenia z udzielania I pomocy.

 1. Wymagane dokumenty

a)      życiorys, list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy i kursów,

 1. Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań, w pokoju nr 3 , w terminie do 31.03.2014

Nie przyjmujemy oferty przesłanych e-mailem.

Prosimy też o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883).

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.