Ośrodek dla bezdomnych nr 1

przetarg 2017-termomodernizacja budynku