„Dziś człowiek, tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy swojego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się rozpacz”

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Pomoc dla bezdomnych

Aktualności   »

09/12/2014

Grupa Teatralna Wikingowie: podziękowania za wsparcie akcji:

Grupa Teatralna Wikingowie dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu naszej akcji "Polak potrafi". Obiecujemy, że wszystkie nagrody trafią do naszych darczyńców. Na niektóre trzeba będzie trochę poczekać. Teraz możemy odwdzięczyć się podziękowaniami:

więcej
30/06/2014

Nabór na stanowisko: Magazynier-pracz

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań ogłasza nabór na stanowisko magazynier-pracz Stanowisko: magazynier – pracz, wymiar 1 etat Rodzaj umowy:umowa o pracę Zakres podstawowych czynności

więcej
13/06/2014

Nabór na stanowisko - magazynier pracz

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań ogłasza nabór na stanowisko magazynier-pracz Stanowisko: magazynier – pracz, wymiar 1 etat Rodzaj umowy :umowa o pracę

więcej

Ośrodek dla Bezdomnych   »

Ośrodek dla Bezdomnych

61-314 Poznań, ul. Michałowo 68
tel./fax 0-61 87-98-212 663-91-49, infolinia 19515
NIP 782 14 75 759 Regon 631166798
e-mail: oosrodek@wp.pl
więcej

  »

30.06.2014

 

POZNAŃ 2014.06.30
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań ogłasza nabór na stanowisko magazynier-pracz
Stanowisko: magazynier – pracz, wymiar 1 etat
Rodzaj umowy:umowa o pracę
Zakres podstawowych czynności
 1. Prowadzenie bezpośredniej obsługi magazynów:
a)      artykułów spożywczych,
b)      środków higieny osobistej i dezynfekcyjnych do utrzymania czystości budynku
c)      odzieżowych,
d)      artykułów biurowych
e)      materiałów instalacyjnych i elektrycznych,
f)       innych (np. meble itp.)
 1. Przechowywanie powierzonego towaru zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania (zasady sanitarne, higieniczne, terminy ważności, sprawność sprzętu, narzędzi).
 2. Prowadzenie obsługi pralni
a)      dbanie o stan techniczny sprzętu pralniczego,
b)      używanie sprzętu pralniczego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa p/pożarowego i BHP.
 1. Pranie, prasowanie i wymiana:
a)      bielizny pościelowej wg. wszystkim mieszkańcom ODB,
b)      odzieży ochronnej osobom funkcyjnym Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 (kuchnia, przyjęcia lub innym uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym),
c)      bielizny osobistej, pościelowej i odzieży osobom zniedołężniałym, którzy są niezdolni do samodzielnego prania,
d)      odzieży po zlikwidowanym depozycie.
 1. Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach magazynowych i pralni.
 2. Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych i pralni.
 3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zarządzeniem określającym zasadę obiegu dokumentów w Ośrodku dla Bezdomnych nr1 w Poznaniu.
 4. Współpraca z mieszkańcami pełniącymi następujące funkcje: kucharz, osoby pracujące przy przyjęciach, członkami Rady Mieszkańców i innymi wyznaczonymi przez pracowników ODB.
 5. Współpraca z pracownikami socjalnymi, opiekunami i innymi pracownikami w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.
 6. Prowadzenie służbowego samochodu (przewóz towarów do magazynu i przewóz osób)
 7. Przygotowanie sprawozdań z działalności (kwartalnych ,półrocznych i rocznych)
 8. Wymagania obowiązkowe
a)      Znajomość zasad prowadzenia gospodarki magazynowej oraz przepisów sanitarnych obowiązujących przy obsłudze pralni.
b)      Wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 1. Wymagania dodatkowe
a)      doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera
b)      prawo jazdy kat.B
c)      samodzielność, operatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, obiektywizm
d)      szkolenia z udzielania I pomocy.
 1. Wymagane dokumenty
a)      życiorys, list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy i kursów,
 1. Składanie ofert
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań, w pokoju nr 3 , w terminie do 15.07.2014
Nie przyjmujemy oferty przesłanych e-mailem.
Prosimy też o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883).
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

więcej